Adatvédelmi tájékoztató

Jelen felhasználói és jogi feltételek az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.mufogsor.com weboldal felhasználási és jogi feltételeit hivatottak rögzíteni. Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot. A weboldal megnyitásával és a weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, tudomásul vette és magára kötelező érvényűnek elfogadta.

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. minden tőle telhetőt megtesz a GDPR-rel összhangban a Felhasználók adatainak védelméért. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve a kapcsolati űrlap kitöltését. A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A kapcsolati űrlap igénybe vételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, e-mail cím, telefonszám stb.) szükség van.

Felhasználó adatanak megadásával és a “Hozzájárulok, hogy az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. az adataimat tárolja és a kapcsolatot velem felvegye” az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően” elfogadásával – azaz a check box Felhasználó általi kipipálásával – hozzájárul, hogy a Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. vele a kapcsolatot felvegye  Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén. Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. a Felhasználó  weboldalon történő regisztrációja során a Felhasználó által megadott adatokat a hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel.

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak bizalmas és jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelése. Ezért a megszerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében – használjuk fel, azokat jogosulatlan személyek számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az adatkezelő adatai

Ars Artis Orvosi Kiadó Kft.  Székhely és levelezési cím: 2300 Ráckeve, Vasvári utca 18/A., Adószám: 27720158-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-217782

A www.mufogsor.com weboldalon található valamennyi tartalom (pl. szöveg, leírás, fotó, video stb.) az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni. Ilyen és ehhez hasonló szándékával kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot a 06 (70) 368-0787-as telefonszámon. Készséggel állunk rendelkezésére!

Az adatkezelés célja

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft online bejelentkezés vagy időpont kérés lehetőségét biztosítja ügyfelei részére. A kapcsolati űrlap segítségével az ügyfél elérhetőséghez szükséges adatokat vesz fel, illetve az ügyfél által megadott adatokat kezeli. Az adatkezelés célja: a regisztrálók nyilvántartása, kapcsolattartás és kezeléssel kapcsolatos információk küldése ügyfél részére.

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A kezelt személyes adatok köre és időtartama

A felvett és kezelt személyes adatok köre változó, annak függvényében, hogy ügyfelünk mely szolgáltatásokat és milyen mértékben kíván igénybe venni. E körben online regisztrációs oldalaink minden esetben jelzik azon adatok körét, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez kötelező megadni, illetve azon adatokat, amelyek szabadon választhatóan adhatók meg.

A kezelt személyes adatok: Név, Telefonszám, E-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 5 év.

Korlátozások

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza vagy törölje. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó vagy harmadik személy jogainak csorbítása, pánik keltésére alkalmas információk publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon vagy az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft-hez tartozó egyéb hivatalos oldalakon (pl. közösségi média oldalak) olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban.

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Adattovábbítás

Szolgáltatás megrendelése esetén az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult a szükséges 
adatokat alvállalkozó részére is átadni, azzal a megkötéssel, hogy ügyfél kérésére az adatátadás köréről, valamint azon szolgáltatók megnevezéséről, amelyek részére az adattovábbításra sor került az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. írásos tájékoztatást nyújt, amennyiben az ügyfél ezt igényli. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő –munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak. Tevékenységünk során mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat különösen védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weboldallal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ügyfeleink weboldalunk (www.mufogsor.com) használata során, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhetnek tájékoztatást az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft.-től személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, valamint személyes adataiknak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy zárolását. Ilyen irányú kérelmét az info@mufogsor.com e‐mail címre továbbított nyilatkozattal juttathatja el hozzánk.

Ügyfelünk kérelmére az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. tájékoztatást ad az ügyfél általunk kezelt, illetve általunk esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Cookie (süti) szabályzat

Amikor a látogató a www.mufogsor.com oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak  rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. Lényeges, hogy az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A honlap az alábbi szolgáltatók célzó, hirdetési és analitikai célú sütijeit használhatja:

Google

Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.